El concurs


El proper dia 16 de Maig del 2019 a Mollerussa tindra lloc el 3er Concurs d’emergències sanitàries i rescat de Catalunya, pensat per estudiants i antics alumnes del cicle formatiu d’Emergències Sanitàries de la provincia.

Consistira a la realització de tres proves de simulació, on els participants en grups de 3-4 estudiants, han de ser capaços d’avaluar el pacient segons la metodologia ABCDE, alertant a recursos superiors si es necessari o ordenant l’inici del trasllat.

L’organització del concurs, recau cada any al centre formador que guanya més premis en les edicions anteriors. Aquest any, l’organització correspon al centre La Salle Mollerussa.

Les proves s’adaptaràn a tres categories:

 • Alumnes de 1r de TES
 • Alumnes de 2n de TES
 • Ex-alumnes i professionals del sector.

Descarregueu el dossier informatiu on podreu veure tota la normativa i requisits per participar

Avaluació

Arbitratge

Cada exercici serà avaluat per dos àrbitres simultàniament (un expert formador i un professional col·laborador).

Els àrbitres tindran una graella d’avaluació dissenyada específicament per a cada una de les proves del concurs. Cada prova te un limit de temps per a realitzar-la

Durant la realització de la prova qualsevol informació referent a l’estat de la víctima serà donada per un dels àrbitres, sempre que l’equip la sol·liciti i /o simuli la presa de constants.

Puntuació

Les graelles avaluen els ítems com a: 0 malament o no fet, 1 fet però amb errors i 3 fet correctament.

Per a obtenir la puntuació de l’exercici cada àrbitre suma les puntuacions de cada ítem.

Cada prova estarà valorada amb un màxim de 100 punts.

La puntuació total de l’equip serà la suma de les tres proves i guanyarà l’equip amb la puntuació més alta.

Només es publicaran les puntuacions dels tres primers equips de cada categoria. Pero cada equip podra consultar els resultats a traves d’aquesta web.

En cas d’empat

Guanyarà l’equip que:

 • Hagi obtingut la puntuació més alta en la prova complexa.
 • Amb un temps d’execució menor de les proves.

Les Proves

 • Les proves del concurs estaran relacionades amb l’aplicació de tècniques de SVB i tractaran aquests continguts:
  • Reanimació cardiopulmonar. SVB instrumentalitzat i DEA.
  • Rebuda i trànsfert del pacient en un centre d’atenció primària.
  • Extracció de casc, mobilització i immobilització de persones.
  • Tècniques d’immobilització d’extremitats.

Cada equip haurà de resoldre tres proves: dues de resolució més simple i una de major complexitat.

Els equips es mantindran confinats i incomunicats (mòbils apagats) a la zona del pavelló designada per a tal efecte fins el moment de realitzar l’exercíci.

La resta d’acompanyants i professors estaran per la resta d’espais: servei de bar, stands, exposicions i exhibicions.

20 minuts abans d’iniciar les proves, els equips s’ubicaràn a la zona de briefing, on podran comprovar i revisar el material que es trobaran a les proves.

No es obligatòria la intervenció de tots els membres de l’equip en l’execució de les proves. Cada equip té llibertat per gestionar la intervenció dels seus components de la manera que consideri més adequada.

En el moment de la intervenció cada equip serà acompanyat des del lloc de confinament o de la prova fins al proper escenari, acompanyats per alguna persona de la organització.

El temps per realitzar les proves simple serà de 10 minuts mentre que per
la prova complexa serà de 15 minuts , passat aquest termini l’exercíci es donarà per finalitzat.